Företag

Medarbetare som mår bra, presterar bra!


Stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. En utbränd

medarbetare kostar arbetsgivaren lågt räknat 388 000kr (enl Arbetsmiljöverket).

Att investera i sina medarbetare lönar sig!


Jag erbjuder 1-1 coaching, workshops, mindfulness, föreläsningar och

konferenskoncept via Mindful @ Work.

Läs mer här eller kontakta mig för prisförslag och individuella upplägg.Företag