Coaching 1-1

Vad kan coaching göra för dig?


När du jobbar med mig som coach får du stöd i att utvecklas i den riktning du vill och verktyg för att leda dig själv på bästa sätt. Inom coachingen fokuserar vi på möjligheter, styrkor och handling. Jag hjälper dig att få syn på tankar, beteenden och mönster och är ditt stöd när du vill förändra vanor och nå dina mål. För att du ska kunna vara i din fulla kraft och potential.Stöd i förändring


Som coach arbetar jag härifrån och framåt. Alla har sina egna resurser,erfarenheter, kunskap och lösningar.

Som coach ställer jag frågor för att vägleda dig mot utveckling och tillväxt för att hitta de lösningar som är rätt för dig. Det är ett teamarbete mellan dig och mig.


Coaching är en effektiv metod. Det kan ibland vara svårt att genomföra förändringar, men med stöd och vägledning blir vägen ofta tydligare och lättare.

Jag coachar inom flera olika områden, ställer frågor, utformar planer och ger dig feedback under processens gång. 

Även om du kan välja ett specifikt område att fokusera på i coachingen, så ger coachingen ofta insikter och lärande ur ett helhetsperspektiv. Allt ifrån hur du kan hantera känslor och tankar till att hitta dina viktigt-riktigt. Hur går det till?


Efter ett första möte tar vi fram ett upplägg som passar dig.

Läs mer härCoaching 1-1